The Sun Chariot, Denmark The Nebra Disc, Germany The Tanum Rock Carvings, Sweden
Empire of the Sun
I tusentals år har européer haft ekonomiska och politiska förbindelser – ett utbyte av varor, idéer och symboler. Även under förhistorisk tid var handel mellan olika delar av Europa vanlig. Vid dessa kontakter utbyttes tankar och trosuppfattningar som utvecklades till liknande religiösa symboler som användes av människor över hele Europa.
Menu German Danish Swedish English Arche Nebra Museum Odsherred Tanum World Heritage Center Underslos Museum Tourist info