Back Home Home
Besökscentret
Liksom sol skeppet på Himmelsskivan, seglar ”solskeppet”, Arche Nebra kring i den vackra Ubstrut dalen. Mottot ”Upplev Himmelsskivan” återspeglas i en familjevänlig presentation med film, ljud drama, dockteater och barnvänliga serier om Himmelsskivans historia. Bronsålderns arkeologi och astronomi blir handgriplig. Det digitala planetarium är det centrala i utställningen. Där kan du deltaga i en fascinerande resa i bronsålderns universum och lära allt om den astronomiska tolkningen av Himmelsskivan.
Menu German Danish Swedish English Arche Nebra Museum Odsherred Tanum World Heritage Center Underslos Museum Tourist info