Back Home Home Astronomi
Astronomi
Komplexiteten av den astronomiska kunskapen som avbildas på Himmelsskivan överraskar experterna. Tills koden av skivan blev löst var denna kunskap bara känt i avancerade civilisationer som t ex Egypten – men inte i Centraleuropa.
Kultföremål
Kultföremål
I de två första skedena var Himmelsskivan ett föremål, som registrerade vetenskapliga eller astronomiska observationer. Himmelsskivan förlorade sin vetenskapliga betydelse med monteringen av solskeppet. Skivan blev ett kult föremål.
Användare av Himmelskivan
Användare av Himmelskivan
Himmelsskivan användes under flera århundraden. Den var viktiga personer som hade den som sin egendom, och som tillhörde en kultur med mångfaldiga innovationer och välstånd.
Fyndet
Fyndet
Upptäckt av skattjägare, såld på den svarta marknaden och räddad i en spektakulär operation: historien om upptäckten av Himmelsskivan är som en kriminalhistoria.
Himmelsvägen
Himmelsvägen
Låt dig själv ryckas med på en resa i en svunnen tid. Himmels vägen kombinerar fyra intressanta arkeologiska platser som kan utforskas. Mänsklighetens historia blev skrivit här.
Himmelsskivan från Nebra, 1600 f.Kr
Himmelsskivan från Nebra är den hitintills äldsta kända konkreta skildring av universum. Skivan med en diameter på 32 cm framställdes under äldre bronsålder ca 1900 f. Kr och var i bruk i ca 300 år. Under den tiden ändrades den flera gånger och dess betydelse förändrades. Den visar skottår, en kod eller nyckel, som visar Sol- och Mån kalender i samklang. Den ger oss, för första gång en insikt i våra förfäders föreställningar om världen. För 3,600 år sedan begravdes den på Mittelberg nära Nebra tillsammans med andra värdefulla föremål.

Copyright: LDA Sachsen-Anhalt, J. Lipták.
Menu German Danish Swedish English Arche Nebra Museum Odsherred Tanum World Heritage Center Underslos Museum Tourist info