Back Home Home
Underslös hällristningsmuseum
Workshop – dokumentera hällristningar
Hällristningarna i Tanum utgör en omistlig del av mänsklighetens kulturarv och har därför förts upp på UNESCO:s Världsarvslista i 1994.
Sverige har därigenom påtagit sig ett ansvar för att bevara ristningarna för framtiden. Ett första led i bevarandet är därför att dokumentera ristningarna i bild och text medan det fortfarande är möjligt.
Workshopen fokuserar på föredrag-fältarbete-ekskursioner, och deltagarna får en fantastisk möjlighet att arbeta i en internationell miljö på några av Skandinaviens vackraste hällristningslokaler. Underslös Hällristningsmuseum har under många år gjort viktiga insatser i detta arbete.
Det blir även föreläsningar av arkeologer ock fackfolk med förhistorisk bildkonst som special .
Menu German Danish Swedish English Arche Nebra Museum Odsherred Tanum World Heritage Center Underslos Museum Tourist info