Back Home Home Helleristningslokaliteter
Helleristningslokaliteter
Oplev helleristningerne i Bohuslän og Dalsland. Vi tager dig med på en fantastisk rejse til unikke helleristningsfelter.
Vitlycke museum
Vitlycke museum
Velkommen til et kundskabs- og oplevelsescenter midt i Tanums kulturarvsområde. Vi bringer til livet bronzealderen på mange måder. Her er udstilling, en bronzealder gård, café og butik
UNDERSLÖS HällristningsMUSEUM
UNDERSLÖS HällristningsMUSEUM
Her kan du deltage i international workshop med fokus på dokumentation af helleristninger i UNESCO’s kulturarvsområde Tanum.
Dokumentation/Forskning
Dokumentation/Forskning
Gennem forskningshistorien har reproduktion og publicering af helleristninger haft som primært mål at gøre det rige og geografisk spredte materiale tilgængeligt for studier af forskellig art. I de senere år er et nyt aspekt blevet aktuelt.
Bronzealderens billeder
Med Nordeuropas største koncentration af helleristninger er Tanum et enestående vindue mod Verden og Verdens vindue mod Tanum. I 1994 blev Tanum optaget på UNESCO:s kulturarvsliste.
De mest forunderlige spor, bronzealdermenneskene har efterladt sig, er de tusindtallige helleristninger i hele Bohuslän og især i Tanums Kulturarvsområde, som indeholder omkring 500 kendte lokaliteter. Billederne i bjerget er stadig omspundet af mystik, og hvis vi skal tro bronzealderens folk – også en stærk magi. Helleristningerne giver os, sammen med de arkæologiske fund, en forestilling om fortidens tro og livsbetingelser.
Der findes mange forskellige motiver, og vi kan kun tolke dem i begrænset omfang.
Men billederne udstråler en skønhed og kraft, som fascinerer, og oplevelsen er en god indfaldsvinkel til bronzealderens monumentalkunst.

Menu German Danish Swedish English Arche Nebra Museum Odsherred Tanum World Heritage Center Underslos Museum Tourist info