Back Home Home Hällristningsplatser
Hällristningsplatser
Upptäck hällristningarna i Bohuslän och Dalsland. Vi tar dig med på en fantastisk resa till unika hällristningar.
Vitlycke museum
Vitlycke museum
Vitlycke museum är ett kunskap och upplevelse center för Världsarvet Tanums hällristningar i Bohuslän. Vi levandegör bronsåldern på många sätt. Här finns utställning, en bronsåldersgård, butik och café.
UNDERSLÖS HällristningsMUSEUM
UNDERSLÖS HällristningsMUSEUM
Här kan du delta i internationella workshops med focus på dokumentation av hällristningar i Tanums Världsarv.
Dokumentation/ forskning
Dokumentation/ forskning
Genom forskningshistorien har reproduktion och publicering av hällristningar haft som mål att göra det rika och geografiskt spridda materialet tillgängligt för studier. Under de senare åren har en ny aspekt blivit aktuell.
Bronsålderns bilder
De märkligaste spår, som bronsåldersmänniskorna har lämnat, är hällristningarna i hela Bohuslän och särskilt i Tanums Världsarv. I Världsarvsområdet känner vi till ca 500 lokaler och i Bohuslän flera tusen som totalt innehåller 10-tusentals fgurer.
Bilderna på hällarna är alltjämt omgivna av mystik och – om vi ska tro bronsålderns människor – också en stark magi. Hällristningarna ger tillsammans med arkeologiska fynd en uppfattning om forntidens tro och livsbetingelser.
Det finns många olika motiv, och vi kan bara tolka dem i begränsad omfattning.
Bilderna utstrålar dock en skönhet och kraft, som fascinerar, och upplevelsen är en god ”inkörsport” till bronsålderns monumentalkonst.
Menu German Danish Swedish English Arche Nebra Museum Odsherred Tanum World Heritage Center Underslos Museum Tourist info